Licitatie Sortimente 24.05.2017

P.V. SELECTIE CANDIDATI CONSILIUL DE ADMINISTRATIE 07.03.3017
martie 7, 2017
Concurs Angajare Muncitor Necalificat in Silvicultura – 27.06.2017
iunie 12, 2017

ANUNT

Data licitatiei 24.05.2017 ora 12:00

Data preselectiei 18.05.2017 ora 16:00

Data limita pentru inscriere 18.05.2017 ora 14:00

Volumul total de masă lemnoasă fasonată oferit la licitaţie 39.72 m3,

din care pe sortimente:

— lemn pentru cherestea: 36.00 (m3);

— lemn foc: 3.72 (m3);

şi, respectiv, pe specii şi grupe de specii:

— fag: 37.55 (m3);

—frasin: 0.93 (m3);

— carpen: 0.93 (m3);

— malin 0.31 (m3);

 

caiet sarcini 24.05.2017

DOCUMENTE NECESARE LICITATIE

LISTA SORTIMENTE LICITATIE 24.05.2017