Anunt – Lucrări de reabilitare-reparație a drumului auto forestier Vl. Birăului (Racoș)

ANGAJARE PADURARI PE PERIOADA DETERMINATA
iulie 7, 2017
LICITATIE SORTIMENTE 09.08.2017
iulie 28, 2017

ANUNT

 Lucrări de reabilitare-reparație a drumului auto forestier Vl. Birăului (Racoș)

Denumire contract: – Lucrări de reabilitare-reparație a drumului auto forestier Vl. Birăului (Racoș);
Cod CPV: – 45233142-6 – Lucrări de reparare a drumurilor (Rev.2);
Valoarea estimată fără T.V.A: – 386050 lei ( fără T.V.A);
Descriere contract: – Lucrări de reparație-reabilitare a drumului auto forestier Vl. Birăului (Racoș), drum ce aparține de U.A.T Racoș;
Condiții contract: – Prestatorul se obliga să respecte in totalitate caietul de sarcini;
– Ofertanții trebuie sa completeze toate documentele din secțiunea Formulare pentru a putea dovedi capacitatea de exercitare a serviciilor;
– Se va retine garanție de bună execuție în cuantum de 5% din valoarea de adjudecare a contractului. Garanţia de bună execuţie se va constitui in termen de 5 zile din momentul semnarii contractului prin virament, intr-o singura transa.
Condiții de facturare: – Plata se va efectua în termen de 30 de zile de la recepția la terminarea lucrărilor;
Condiții de participare: – Oferta se va depune până la data de 17.07.2017, in plic închis cu mențiunea ,,A nu se deschide până în 17.07.2017 ora 10.00.”
Criterii de adjudecare: – Prețul cel mai scăzut ( Prețul se va exprima în lei);
Termen de execuție a lucrărilor: – 2 luni de la ordinul de începere a lucrărilor;
Termen limită primire oferte: – 17.07.2016 – ora 10.00;
Informații suplimentare: – Operatorii economici pot participa la procedura numai daca sunt inregistrați în S.E.A.P (www.e-licitatie.ro), urmand ca ofertantul declarat castigator sa publice in catalog sub forma de pachet valoarea.

Documente:

  1. Anunt
  2. Caiet de sarcini
  3. Fisa de date
  4. Lista cantitati de lucrari
  5. Formulare