Anunt angajare muncitori necalificati

LICITATIE SORTIMENTE 03.05.2018
aprilie 20, 2018
ANUNȚ-Servicii de audit şi control financiar de gestiune
mai 2, 2018

RPLP Maierus R.A. organizeaza concurs/interviu, conform Hotararii Nr. 8/02.02.2018 privind stabilirea principiilor generale de ocupare a doua posturi vacante sau temporar vacante corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice pentru ocuparea a doua posturi vacante de muncitori necalificati in silvicultura pe perioada determinata, in cadrul RPLP Maierus R.A..

Concursul/interviul va avea loc in data de 10.05.2018, ora 10.00 .

Cererile si dosarul de participare se depun la compartimentul resurse umane din cadrul RPLP Maierus R.A. pana la data de 03.05.2018.

Acte necesare pentru inscriere:

  1. cerere de inscriere la concurs
  2. diploma studii original si copie
  3. adeverinta medicala de la medical de familie
  4. copie act identitate
  5. recomandare de la ultimul loc de munca din care sa rezulte profilul profesional si moral(daca este cazul)
  6. copie carnet de munca
  7. certificat de cazier judiciar
  8. dosar plic

Criterii de selectie consta : in examen/interviu

Informatii suplimentare se pot obtine la tel. 0268284906 sau la sediu RPLP Maierus R.A. , din Maierus , str. Nicolae Balcescu nr.2 , jud. Brasov.

Anunt muncitori