ANUNȚ-Servicii de audit şi control financiar de gestiune

Anunt angajare muncitori necalificati
aprilie 24, 2018
LICITATIE SORTIMENTE 14.06.2018
iunie 4, 2018

ANUNȚ

Denumire contract:  Servicii de audit şi control financiar de gestiune;

Cod CPV:  79200000-6- Servicii de contabilitate;

Valoarea estimată fără T.V.A:  20.000 lei ( fără T.V.A);

Descriere contract: Modalitatea de realizare a controlului financiar de gestiune este reglementata de HG nr. 1151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare si exercitare a controlului financiar de gestiune.

Condiții contract:

Constatarile inscrise in actele de control trebuie sa fie precise, bazate pe date si documente, eliminandu-se orice elemente si descrieri personale, inutile si neconcludente. Pentru deficientele constatate se consemneaza, in mod obligatoriu, prevederile legale sau reglementarile interne incalcate, consecintele economico-financiare, patrimoniale, persoanele raspunzatoare si masurile propuse.

Actele de control se prezinta autoritatii contractante. Personalul R.P.L.P MAIERUS R.A. analizeaza, dispune si verifica  indeplinirea masurilor inscrise in actele de control.

Conducatorul autoritatii contractante asigura, trimestrial sau ori de cate ori se impune, informarea consiliului de administratie cu privire la exercitarea si rezultatele controlului financiar de gestiune.

Persoana desemnata de conducatorul autoritatii contractante, cu atributii de control financiar de gestiune, participa la sedintele consiliului de administratie, atunci cand se dezbat probleme financiare, contabile si de control financiar de gestiune.

Personalul autoritatii contractnate are obligatia la solicitarea persoanelor cu atributii de control financiar de gestiune:

– sa puna la dispozitie actele, documentele si inscrisurile solicitate;

– sa furnizeze informatii si explicatii verbale si/sau in scris, dupa caz, in legatura cu obiectul actiunii de control financiar de gestiune;

– sa prezinte valorile de orice fel pe care le gestioneaza sau pe care le au in pastrare, care intraaa sub incidenta controlului;

– sa elibereze, potrivit legii, documentele solicitate in original sau copii certificate;

– sa semneze cu sau fara obiectii actul de control.

Condiții de facturare: Plata se va efectua în maxim de 30 de zile de la facturare;

Condiții de participare:  Oferta se va depune până la data de 07.05.2018 ora 12:00 la sediul R.P.L.P MAIERUS R.A.

Criterii de adjudecare:  Prețul cel mai scăzut;

Termen de execuție a lucrărilor: 12 luni de la data semnarii;

Termen limită primire oferte: 07.05.2018 – ora 12:00;

Informații suplimentare: Ofertantul declarat câștigător trebuie să publice în S.E.A.P prețul. Pentru eventualele solicitări de clarificări, puteți suna la tel: 0732 500959- Cont.sef. Iorga Marius Ioan.

 

Anunt site+avizier