Achizitionare – Lucrari de reparatie si intretinere D.A.F. aferente U.A.T. Cata + Comana – 24.08.2020

LICITATIE SORTIMENTE 14.08.2020
iulie 31, 2020
LICITATIE SORTIMENTE 02.09.2020
august 21, 2020

ANUNȚ
Achizitionare – Lucrari de reparatie si intretinere D.A.F. aferente U.A.T. Cata + Comana

Denumire contract: Lucrari de reparatie si intretinere a D.A.F. aferente U.A.T. Cata + Comana;
Cod CPV: 45233142-6 – Lucrari de reparatie drumuri;
45233141-9 – Lucrari de intretinere drumuri;
Valoarea estimată fără T.V.A: 182908,39 lei ( fără T.V.A);
Descriere contract:
Lucrari de reparatie/intretinere a D.A.F. aferente U.A.T. Cata + Comana;
Intretinerea si repararea drumurilor forestiere din cadrul Regiei Publice Locale a Padurilor Maierus R.A. – mentinerea drumurilor forestiere intr-o stare tehnica corespunzatoare desfasurarii neintrerupte a circulatiei autovehiculelor, in conditii de confort si siguranta deplina, precum si prevenirea si remedierea degradarilor inerente, aparute pe parcursul exploatarii drumurilor forestiere.
Executia lucrarilor se va face in conformitate cu ,,Normativul pentru intretinerea si repararea drumurilor forestiere” aprobat prin Ordinul nr.482/19.03.2015 al Ministrului Mediului, Apelor si Padurilor ,,Normativul pentru reabilitarea drumurilor auto forestiere” aprobat prin Ordinul nr. 1373/04.05.2012 al Ministrului Mediului si Padurilor, O.G. 43/1997 – Regimul Drumurilor, Indicatoarele de norme de deviz pentru lucrari de drumuri (D, ed.1981). lucrari de terasamente (TS,ed/1981), precum si alte indicatoare specifice aflate in vigoare.
Condiții contract: Lucrarile prevazute a se executa constau in interventii la un obiectiv (drum forestier), conform antemasuratorilor efectuate in teren si a devizului intocmit pentru obiectivul respectiv, de catre personalul tehnic din cadrul R.P.L.P. MAIERUS R.A. Lucrarile se pot executa, dupa caz, fie numai pe sectoare de drum sau parti ale acestuia, fie pe toata lungimea unui drum.
Condiții de facturare: Plata se va efectua în maxim de 30 de zile de la facturare;
Condiții de participare: Oferta se va depune până la data de 24.08.2020 ora 14:00 la sediul R.P.L.P MAIERUS R.A. impreuna cu documentatia solcitata in caietul de sarcini pus la dispozitie la sediul regiei si pe site (www.rplpmaierus.ro).
Criterii de adjudecare: Prețul cel mai scăzut;
Termen de execuție a lucrărilor: Termenul de prestare a serviciilor si totodata de valabilitate a contractului este de 6 luni, incepand cu data semnarii acestuia si primirea ordinului de incepere a lucrarilor;
Termen limită primire oferte: 24.08.2020 ora 14:00;
Informații suplimentare: Ofertantul declarat câștigător trebuie să publice în catalogul S.E.A.P prețul. Pentru eventualele solicitări de clarificări, puteți suna la tel: 0268 284906.

Anunt site + avizier
Caiet de sarcini
Contract Sablon
Formular oferta – pentru ofertanti
Formulare