Consiliu de administratie

În natură se află secretul păstrării ecologice a lumii

Henry David Thoreau

Consiliul de Administrație al Regiei Publice Locale a Pădurilor Măieruș R.A este format din 5 membrii.

Consiliul de Administrație al R.P.L.P. Măieruș R.A a fost validat în componența actuală prin HCL nr.35/10.08.2021 a Comunei Măieruș, în calitate de autoritate publică tutelară.

Totodată, prin HCL nr. 35/10.08.2021 a Comunei Măieruș în calitate de autoritate publică tutelară, s-a aprobat încheierea contractelor de mandat ale acestora și a remunerațiilor cuvenite.

Durata mandatului membrilor Consiliului de Administrație al R.P.L.P. Măieruș R.A este de 4 ani, respectiv din 10.08.2021 până în 10.08.2025.

Președinte al Consiliului de Administrație este dl. Micu Marius Mihai, ce are și calitatea de Reprezentant al autorității publice tutelare în cadrul Consiliului.


MICU MARIUS MIHAI
Presedinte CA, Membru Neexecutiv

CONTRACT DE MANDAT: HCL NR. 35/10.08.2021;
DURATA CONTRACT: 4 ani;

C.V. -