• Legea nr. 46/2008- Codul Silvic, modificata si completata prin Legea nr. 197/2020;
 • OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, modificata si completata prin Legea nr. 111/2016.
 • G nr. 715/2017 – privind Regulamentul de valorificarea a masei lemnoase, , modificata si completata prinnr. 55/2019;
 • HG nr. 497/2020- pentru aprobarea Normelor referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn;
 • Ordinul nr. 1540/2011- pentru aprobarea Instrucţiunilor privind termenele, modalităţile şi perioadele de colectare, scoatere şi transport al materialului lemnos, cu modificarile si completarile ulterioare, respect Ordinul nr. 2121/2016 si Ordinul nr. 487/2021;
 • Ordinul nr. 1346/2011 – pentru aprobarea Regulamentului privind forma şi modul de utilizare a dispozitivelor speciale de marcat, precum şi modul de marcare a arborilor sau a unor loturi de arbori cu modificarile si completarile ulterioare, respect Ordinul nr. 2121/2016 si Ordinul nr. 486/2021;
 • Legea nr. 171/2010- privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor silvice, modificata si completata prin OUG nr. 51/2016 si Legea nr. 146/2019;
 • Legea nr. 98/2016- privind achizitiile publice cu modificarile si completarile ulterioare;
 • OUG nr. 59/2000 – privind Statutul personalului silvic, aprobata prin Legea nr. 427/2001, modificata si completata de Legea 234/2019;
 • Legea nr. 53/2003- Codul Muncii, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Codul Civil;
 • Codul de Procedura Civila;
 • Codul Penal;
 • Codul de Procedura Penala.