În natură se află secretul păstrării ecologice a lumii

Henry David Thoreau


Activitatea de pazaPaza padurilor are ca scop apararea fondului forestier impotriva taierilor ilegale de arbori, furturilor, distrugerilor, degradarilor de instalatii, constructii, borne, incendiilor, pasunatului neautorizat sau a altor asemenea fapte pagubitoare. Pentru evitarea faptelor mai sus mentionate, periodic, personalul din cadrul Regiei Publice Locale a Padurilor Maierus R.A., organizeaza patrulări în fond forestier îndeosebi în zonele expuse sustragerilor de material lemnos cum ar fi: Dumbravita, Maierus, Cata si efectueaza controlul circulaţiei materialelor lemnoase atât pe Drumurile Forestiere cât şi pe cele Naţionale cu sprijinul Politiei.

 

Regia Publica Locala a Padurilor Maierus R.A. este arondata in 3 districte respectiv 24 de cantoane avand urmatoarea componenta:

Activitatea de protectie


Constă în menţinerea unei stări fitosanitare bune a pădurii prin monitorizarea şi combaterea populaţiilor de dăunători prin metode specifice (amplasarea de suprafeţe de probă şi curse feromonale).

Ţinând cont de structura fondului forestier pe specii, principalii dăunători sunt: defoliatorii din pădurile de răşinose şi foioase, dăunătorii din pepiniere şi plantaţii tinere.

Lucrările se desfăşoară conform normelor specifice, de către personalul calificat din cadrul regiei.