Regia Publică Locală a Pădurilor Măieruș R.A. implementează un sistem de certificare a managementului forestier, considerat un instrument care garantează respectarea unor proceduri de gestionare responsabilă a pădurilor.

Procesul de certificare se bazează pe o auditare repetată, făcută de o instituție independentă, denumită organizație de certificare, prin care se confirmă faptul că o anumită suprafață forestieră este gospodărită în conformitate cu un standard agreat la nivel național și internațional.

Ca parte a acestui proces, Regia Publică Locală a Pădurilor Măieruș R.A. implementează o serie de proceduri suplimentare menite să crească transparența și calitatea gestionării responsabile a pădurilor pe care le are în administrare.

Ca parte a acestui proces, Regia Publică Locală a Pădurilor Măieruș R.A. implementează o serie de proceduri suplimentare menite să crească transparența și calitatea gestionării responsabile a pădurilor pe care le are în administrare.
Declaratie

Regia Publică Locală a Pădurilor Măieruș R.A. funcționează ca un grup de certificare. Aderarea la grupul de certificare este posibilă completând formularul de aderare:
Formular de aderare la grup

Înregistrarea și soluționare reclamațiilor

Regia Publică Locală a Pădurilor Măieruș R.A. vine în întâmpinarea tuturor sesizărilor privitoare la modul de gestionare a pădurilor administrate, inclusiv cele realizate de personalul propriu, prin implementarea unei proceduri specifice de înregistrare și soluționare a reclamațiilor.

În situația în care doriți să ne sesizați modul de desfășurare a unor activități, pe care le considerați nelegale, vă rugăm să ne furnizați informațiile din formularul de următor
Formular reclamatie

Reclamațiile și sesizările referitoare la modul de gestionare a pădurilor de pe raza Regia Publică Locală a Pădurilor Măieruș R.A. se adresează în atenția șefului de ocol, ing. Bordas Florin Mihai.

Modalitățile de înaintare a sesizărilor și reclamațiilor sunt:

  • Prin e-mail la adresa: contact@rplpmaierus.ro sau folosind formularul de contact de pe pagina https://rplpmaierus.ro/index.php/contact-us/
  • Prin fax la numărul: +40 0268 284 906
  • Prin depunerea unei sesizări scrise direct la sediul ocolului silvic: Regia Publică Locală a Pădurilor Măieruș R.A., Str. Nicolae Balcescu Nr. 3 , Comuna Maierus , Jud. Brasov 507120

Pentru ca o reclamație să fie înregistrată și analizată este obligatoriu ca reclamația să cuprindă datele de identificare ale reclamantului, precum numele, organizația pe care o reprezintă (dacă este cazul), detaliile de contact (telefon, fax, e-mail și eventual adresa) la care dorește să primească răspunsul. De asemenea sesizarea trebuie să conțină date sau coordonate precise de identificare a zonei reclamate sau a locului unde se întâmpla acțiunea reclamată.

Răspunsul ocolului silvic cu modul de soluționare al sesizărilor se va face prin aceeași modalitate în care a fost transmisă reclamația sau menționată de reclamant (telefonic, e-mail, fax, adresă scrisă).

Termenul maxim de rezolvare a reclamațiilor este de 30 de zile. Pentru cazuri excepționale, termenul de soluționare este de 60 de zile, însă cu obligația motivării deciziei și anunțării în prealabil a reclamantului.

În situația în care ocolul silvic nu poate soluționa o sesizare privitoare la managementul forestier sau dacă reclamantul nu este mulțumit de modul de soluționare, acesta se poate adresa în continuare organismului de certificare care a emis certificatul prin intermediul reprezentantului acestuia.

Datele de contact ale persoanelor care reprezintă organismul de certificare NEPCon în România sunt următoarele:

Dacă nici în acest caz răspunsul primit de reclamant nu este considerat satisfăcător, acesta se poate adresa direct conducerii FSC ® International aflata în Bonn, Germania (detalii de contact se regăsesc la adresa https://ic.fsc.org/en).

Dacă nici răspunsul oferit de FSC ® nu este suficient, cel care face sesizarea/reclamația se poate adresa Accreditation Services International (www.accreditation-­services.com)

Politica anti-corupție și anti-discriminare

Regia Publică Locală a Pădurilor Măieruș R.A. implementează o procedura anticorupție și o politică anti-discriminare care este folosită în relațiile cu angajații cu firmele contractante și cu autoritățile de control. Prin aceasta ne informăm
Politica anticorupție
Procedura anti-discriminare

Consultarea publică a factorilor interesați

O parte importantă a sistemului de certificare a managementului forestier este reprezentat de consultarea tuturor grupurilor interesate privind impactul social și de mediu al modului de gestionare a pădurilor administrate de Regia Publică Locală a Pădurilor Măieruș R.A

Anual, au loc consultări publice cu organizații din domeniul agențiilor guvernamentale (cu rol în protecția mediului, respectarea regimului silvic, a sistemului de gospodărire a apelor), administrații ale ariilor protejate, organisme neguvernamentale, instituții de învățământ, asociații de vânătoare, reprezentanți ai unităților administrativ teritoriale, agenți economici din turism, exploatări forestiere etc.

Lista curentă a factorilor interesați care sunt notificați constant în procesul de consultare poate fi accesată aici.

Dacă doriți să fiți integrați pe această listă și să beneficiați de notificări în vederea procesului de identificare a impactului social și de mediu, vă rugăm să adresați o solicitare în atenția domnului Ciolan Matei Nicolae, responsabil certificare, la adresa de e-mail:contact@rplpmaierus.ro

Notificări consultări publice
Consultare/ Instructaj agenți economici – 12.03.2020
Prima consultare publică – 13.03.2020

Identificarea Pădurilor cu Valoare Ridicata de Conservare

Regia Publică Locală a Pădurilor Măieruș R.A implementează și procedura de identificare și monitorizare a Pădurilor cu Valoare Ridicată de Conservare (PVRC)Planul final
. Identificarea și gestionarea acestor păduri se face pe baza „Ghidului practic pentru identificarea și managementul pădurilor cu valoare ridicată de conservare”, elaborat de WWF (2013) – disponibil public pe www.certificareforestiera.ro.

În mod specific suntem interesați de orice informații privind identificarea Pădurilor cu Valoare Ridicată de Conservare. În acest moment procesul de evaluare se află în desfășurare, urmând a fi supus dezbaterii publice raportul de evaluare.

Sumarul planurilor de management si monitorizare

O sinteza a planurilor de management si monitorizare pentru suprafețele incluse in scopul certificării va fi disponibilă în această secțiune la finalizarea planului de management.

PLANUL DE MANAGEMENT

RAPORT PUBLIC DE MONITORIZARE A ACTIVITĂȚII ANUALE 2020

RAPORT PUBLIC DE MONITORIZARE A ACTIVITĂȚII ANUALE 2021

RAPORT PUBLIC DE MONITORIZARE A ACTIVITĂȚII ANUALE 2022