ANUNT ANGAJARE POST VACANT – RESPONSABIL RESURSE UMANE – 11.08.2021

LICITATIE MLP 23.07.2021
iulie 13, 2021
LICITATIE DAF 26.08.2021
august 13, 2021  ANUNT
ANGAJARE POST VACANT
11.08.2021
 
RPLP Maierus R.A. organizeaza concurs/interviu, conform Hotararii Nr. 286/26.03.2011 privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice pentru ocuparea  unui post vacant de Responsabil Resurse Umane , in cadrul R.P.L.P. Maierus R.A.
Concursul/interviul va avea loc in data de 11.08.2021, ora 10.00 .
Cererile si dosarul de participare se depun la compartimentul  de resurse umane din cadrul RPLP Maierus R.A. pana la data de 27.07.2021.
 
Acte necesare pentru inscriere:
1.    cerere de inscriere la concurs;
2.    diploma studii original si copie;
3.    adeverinta medicala de la medical de familie ;
4.    copie act identitate ;
5.    recomandare de la ultimul loc de munca din care sa rezulte profilul profesional si moral(daca este cazul) ;
6.    copie carnet de munca ;
7.    certificat de cazier judiciar;
8.    dosar plic.
 
Conditii de participare:
1.Sudii superioare ;
2.Curs de specializare in domeniul resurselor umane
 
Criterii de selectie consta : in examen/interviu
 
Informatii suplimentare se pot obtine la tel. 0268284906 sau la sediu RPLP Maierus R.A. , din Maierus , str. Nicolae Balcescu nr.2 , jud. Brasov.