LICITATIE MLP 09.05.2014

LICITATIE SORTIMENTE 08.05.2014
aprilie 28, 2014
LICITATIE PRESTARI SERVICII 22.05.2014
mai 12, 2014

Regia Publica Locala a Padurilor Maierus R.A. organizeaza in data de 09.05.2014, ora 1200  licitatie de masa lemnoasa pe picior, din productia anului 2014 , pentru un volum de 12398 mc. Licitatia publica deschisa se va desfasura la sediul Primariei Comunei Dumbravita, din Comuna Dumbrăviţa, sat Dumbrăviţa, strada Mare, nr. 1176, Jud. Braşov.

Preselectia persoanelor juridice va avea loc la sediul Regiei Publice Locale a Padurilor Maierus R.A., din Maierus , str. Nicolae Balcescu nr.2, la data de 06.05.2014, ora 1200.

Anterior inceperii sedintei de licitatie, persoanele juridice admise la licitatie in urma preselectiei, sunt obligate pentru partizile la care sunt inscrise sa faca dovada depunerii in contul Regiei Publice Locale a Padurilor Maierus R.A. a garantiei de 5% din valoarea de incepere a licitatiei, prin unul din instrumentele bancare legale .

Pana la data preselectiei persoanele juridice care doresc sa participe la licitatie, vor anexa cererii de inscriere la licitatie uramtoarele documente, certificate pentru conformitate cu originalul de catre reprezentantul legal al persoanei juridice:

 1. Datele  de  identificare ale  firmei  cu: denumire, sediu, adresa, telefon, fax,  email, numele si prenumele administratorului;
 2. Copie după Certificatul de Înregistrare la Registrul Comerţului al societăţii comerciale;
 3. Numărul de înregistrare al solicitării de participare la preselecţie din registrul de corespondenţă al agentului economic;
 4. Numele în clar al conducătorului agentului economic, semnătura şi ştampila;
 5. Certificat de bonitate financiară al firmei (scrisoare de bonitate);
 6. Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului;
 7. Atestat de exploatare in original si copie;
 8. Cazier de exploatare in original si copie;
 9. Certificat de atestare fiscală in original sau copie legalizata, ATENTIE !!! FARA DATORII LA BUGETUL GENERAL CONSOLIDAT;
 10. Autorizaţie deţinere dispozitive de marcat;
 11. Înregistrarea notarială privind dispozitivele de marcat;
 12. AUTORIZATIE DE MEDIU emisa de Agentia pentru Protectia Mediului;
 13. Acord de distributie  a documentelor (avize) cu regim special valabil.

Persoanele juridice care nu au sediul în România vor depune

-documentele de înscriere la licitaţie atât în limba oficială a ţării de domiciliu cât şi traduceri autorizate ale acestora în limba română, autentificate de catre un notar public.

Nu vor fi admisi la licitatie agentii economici care se regasesc in cel putin una din urmatoarele situatii:

a) nu a depus, în termen, toate documentele prevăzute mai sus sau acestea nu sunt valabile ;

b) depăşeşte rezerva din volumul de masă lemnoasă pentru care deţine atestatul de exploatare şi nu a depus antecontractul de prestări servicii de exploatare a masei lemnoase cu care depăşeşte rezerva din volumul din atestat;

c) are datorii faţă de Regia Publica Locala a Padurilor Maierus R.A.

d) se afla in litigiu cu Regia Publica Locala a Padurilor Maierus R.A.

e)     nu s-au inscris la licitatie prin achitarea taxei de participare

f)      nu fac dovada depunerii in contul Regiei Publice Locale a Padurilor Maierus R.A. a garantiei de 5% din valoarea de incepere a licitatiei, prin unul din instrumentele bancare legale .

Pentru partizile neadjudecate in data de 09.05.2014 se va organiza o noua   licitatie in data de 20.05.2014.

Informaţii suplimentare se pot obtine la telefon 0268284906 sau 0730653731.

Lista partiz 09.05.2014

caiet sarcini licitatie 09.05.2014

CERERE INSCRIERE  LICITATIE