INVITATIE DE PARTICIPARE LA CEREREA DE OFERTA ACHIZITIE SERVICII SILVICE ANEXA 2B

LICITATIE MLP 06.03.2015
februarie 24, 2015
LICITATIE SORTIMENTE 19.03.2015
martie 9, 2015

 

Nr. 616 din 04.03.2015

INVITATIE DE PARTICIPARE LA CEREREA DE OFERTA

ACHIZITIE SERVICII SILVICE ANEXA 2B

 

 1. AUTORITATEA CONTRACTANTA: Regia Publica Locala a Padurilor MĂIERUŞ R.A., cu sediul in Judetul Brasov, Comuna Măieruş, Str. Nicolae Bălcescu, nr. 2, tel/fax 0268/284906, e-mail: contact@rplpmaierus.ro
 2. PROCEDURA DE ATRIBUIRE APLICATA: Cerere de oferta, finalizata prin incheirea unui contract de achizit publica.
 3. LOCUL PRESTARII SERVICIILOR: Fond forestier administrat de catre RPLP Măieruş RA
 4. CATEGORIA SI DESCRIEREA SERVICIILOR: Servicii silvice – impaduriri integrale, refaceri si completari, gestionarea pepinierelor silvice, cod CPV: 7.7.2.3.1.6.0.0.-4 şi 7.7.2.3.1.8.0.0.-6.
 5. CANTITATEA SERVICIILOR: Lista de cantitati este prezentata in anexele la Caietul de sarcini
 6. Achizitionare servicii similare: nu este cazul
 7. Acord cadru: Nu este cazul
 8. Divizare pe loturi: nu este cazul
 9. DURATA CONTRACTULUI: 8 luni
 10. VALOAREA ESTIMATA: 146.115,93 lei fara TVA
 11. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se accepta depunerea de oferte alternative
 12. Solicitare documentatie: documentatie disponibila integral pe site-ul AC, www.rplpmaierus.ro, sau de la sediul institutiei (pct. 1), birou achizitii publice, luni – joi intre orele 8.00-15.00 şi vineri între orele 8.00-13.00, distribuita in mod gratuit
 13. Termen limita de primire a ofertelor: 13.03.2015, ora 11.00
 14. Adresa la care se transmit: Sediul AC (pct 1)
 15. Limba de redactare a ofertelor: Romana
 16. Data ora si locul deschiderii ofertelor: sediul AC, 13.03.2015, ora 12.00
 17. Garantii solicitate: garantie de participare in cuantum de 1,5% din valoarea estimata a contractului, respectiv 2.191,74 lei (modalitatea de constituire conform Fisei de date)
 18. Modalitati de finantare: Buget propriu
 19. Criterii de calificare: conform Fisei de date (se vor respecta integral cerintele )
 20. Perioada de valabilitate a ofertei: 90 zile
 21. Criteriu de atribuire: “pretul cel mai scazut”
 22. Alte informatii: cu privire la DEPO prin solicitare de clarificare.

 

Nume si prenume Functia Data Semnatura
Verificat Bordaş Florin Mihai Director 04.03.2015
Intocmit Muşat George Responsabil achizitii 04.03.2015

 Caiet de sarcini împăduriri

Declaraţie conf. art. 69

Deviz împaduriri, completări şi pepinieră – PR. Dumbrăviţa

Deviz împăduriri PR. SÂNPETRU

Deviz împăduriri, completări PR. RACOŞ

Deviz împăduriri, completări şi pepinieră PR. MĂIERUŞ

Deviz împăduriri, refaceri şi completări Pr. CAŢA

FISA ACHIZITIE

FORMULARE

Invitatie participare

Model_contract

OFERTANTI – 1 ANEXA PROPRUNERE FINANCIARA