CONCURS ANGAJARE INGINER SILVIC

LICITATIE MLP 07.04.2015
martie 26, 2015
LICITATIE MLP 07.05.2015
aprilie 24, 2015

 

A N U N T

 

RPLP Maierus R.A. organizeaza concurs, conform Contractului colectiv de munca al RPLP Maierus R.A. anexa nr. 17, Metodologia privind incadrarea in munca a salariatilor din cadrul regiei, pentru ocuparea unui post vacant de INGINER SILVIC , in cadrul RPLP Maierus R.A..

Concursul va avea loc in data de 21.04.2015, ora 12.00 .

Cererile si dosarul de participare se depun la compartimentul resurse umane din cadrul RPLP Maierus R.A. pana la data de 20.04.2015.

Acte necesare pentru inscriere:

  1. cerere de inscriere la concurs
  2. diploma studii original si copie
  3. adeverinta medicala de la medical de familie
  4. copie act identitate
  5. recomandare de la ultimul loc de munca din care sa rezulte profilul profesional si moral
  6. curriculum vitae
  7. copie carnet de munca
  8. certificat de cazier judiciar
  9. dosar plic

Conditii de participare:.

1- Sudii de specialitate

2- Grad profesional : inginer silvic

3- Experienta minim 3 ani ca inginer silvic    

Criteriile de selectie constau  in:  examen scris si interviu

Informatii suplimentare se pot obtine la tel. 0268284906 sau la sediu RPLP Maierus R.A. , din Maierus , str. Nicolae Balcescu nr.2 , jud. Brasov