INVITATIE DE PARTICIPARE LA CEREREA DE OFERTA ACHIZITIE SERVICII INDEPARTARE BURUIENI ANEXA 2B

LICITATIE SORTIMENTE 18.06.2015
iunie 8, 2015
LICITATIE MLP 19.06.2015
iunie 10, 2015
 1. AUTORITATEA CONTRACTANTA: Regia Publica Locala a Padurilor MĂIERUŞ R.A., cu sediul in Judetul Brasov, Comuna Măieruş, Str. Nicolae Bălcescu, nr. 2, tel/fax 0268/284906, e-mail: contact@rplpmaierus.ro
 2. PROCEDURA DE ATRIBUIRE APLICATA: Cerere de oferta, finalizata prin incheirea unui contract de achizit publica.
 3. LOCUL PRESTARII SERVICIILOR: Fond forestier administrat de catre RPLP Măieruş RA
 4. CATEGORIA SI DESCRIEREA SERVICIILOR: Servicii de înlăturare a buruienilor (descopleşiri şi mobilizarea solului), cod CPV: 77312000-0
 5. CANTITATEA SERVICIILOR: Lista de cantitati este prezentata in anexele la Caietul de sarcini
 6. Achizitionare servicii similare: nu este cazul
 7. Acord cadru: Nu este cazul
 8. Divizare pe loturi: nu este cazul
 9. DURATA CONTRACTULUI: 6 luni
 10. VALOAREA ESTIMATA: 120532,54 lei fara TVA
 11. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se accepta depunerea de oferte alternative
 12. Solicitare documentatie: documentatie disponibila integral pe site-ul AC, www.rplpmaierus.ro, sau de la sediul institutiei (pct. 1), birou achizitii publice, luni – joi intre orele 8.00-15.00 şi vineri între orele 8.00-13.00, distribuita in mod gratuit
 13. Termen limita de primire a ofertelor: 19.06.2015, ora 11.00
 14. Adresa la care se transmit: Sediul AC (pct 1)
 15. Limba de redactare a ofertelor: Romana
 16. Data ora si locul deschiderii ofertelor: sediul AC, 19.06.2015, ora 12.00
 17. Garantii solicitate: garantie de participare in cuantum de 1,5% din valoarea estimata a contractului, respectiv 1808 lei (modalitatea de constituire conform Fisei de date)
 18. Modalitati de finantare: Buget propriu
 19. Criterii de calificare: conform Fisei de date (se vor respecta integral cerintele )
 20. Perioada de valabilitate a ofertei: 90 zile
 21. Criteriu de atribuire: “pretul cel mai scazut”
 22. Alte informatii: cu privire la DEPO prin solicitare de clarificare.

 

CAIET DE SARCINI

Declaratie

devize 2015

FISA ACHIZITIEI

Formular oferta

FORMULARE

Model_contract

Invitatie participare