LICITATIE PRESTARI SERVICII 18.06.2015

RAPORT DE ACTIVITATE 2014
iunie 2, 2015
LICITATIE SORTIMENTE 18.06.2015
iunie 8, 2015

ANUNT

Regia Publica Locala a Padurilor Maierus R.A. organizeaza in data de 18.06.2015, ora 1200 licitatie (cu oferta scrisa in plic sigilat) de prestari servicii silvice – exploatari forestiere , pentru un volum de 4139 mc, din cota de taiere a anului 2015. Licitatia se va desfasura la sediul Regiei Publice Locale a Padurilor Maierus R.A. ,din Maierus , str. Nicolae Balcescu nr.2.

Depunerea ofertelor se va face la sediul Regiei Publice Locale a Padurilor Maierus R.A. , pana în data de 15.06.2015, ora 1600 .

         Lista de partizi v-a fi afisata la sediul RPLP MAIERUS R.A..

         Informaţii suplimentare se pot obtine la telefon 0268284906 .

 

LISTA PARTIZI 18.06.2015

Caiet de sarcini 18.06.2015

Documentatie pt. inscriere la licitatie