LICITATIE PRESTARI SERVICII 03.12.2015

LICITATIE MLP 16.10.2015
octombrie 7, 2015
LICITATIE SORTIMENTE 30.12.2015
decembrie 16, 2015

Regia Publica Locala a Padurilor Maierus R.A. organizeaza in data de 03.12.2015, ora 1200 licitatie (cu oferta scrisa in plic sigilat) de prestari servicii silvice – exploatari forestiere , pentru un volum de 677 mc, din cota de taiere a anului 2015. Licitatia se va desfasura la sediul Regiei Publice Locale a Padurilor Maierus R.A. ,din Maierus , str. Nicolae Balcescu nr.2.

Depunerea ofertelor se va face la sediul Regiei Publice Locale a Padurilor Maierus R.A. , pana în data de 02.12.2015, ora 1600 .

         Lista de partizi v-a fi afisata  la sediul RPLP MAIERUS R.A..

         Informaţii suplimentare se pot obtine la telefon 0268284906 .

LISTA PARTIZI 03.12.2015

Caiet de sarcini 03.12.2015