LICITATIE SORTIMENTE 17.05.2016

LICITATIE SORTIMENTE 26.04.2016
aprilie 13, 2016
LICITATIE PRESTARI SERVICII 30.05.2016
mai 20, 2016

ANUNT

 Organizatorul licitatiei: Regiea Publica Locala a Padurilor Maierus R.A. , loc. Maierus , str. Nicolae Balcescu nr.2, jud. Brasov, tel/fax: 0268284906, e-mail: contact@rplpmaierus.ro

Data si ora licitatiei: 17.05.2016, ora 12:00
Locul desfasurarii licitatiei: sediul  RPLP MAIERUS R.A., din Maierus , str. Nicolae Balcescu nr.2, jud. Brasov.
Tipul licitatiei: Licitatie publica cu strigare
Licitatia se va desfasura conform prevederilor Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publica aprobat prin H.G. nr.924/2015
Data si ora organizarii preselectiei: 11.05.2016, ora 13:00
Data si ora limita pana la care poate fi depusa documentatia de preselectie si inscriere la licitatie: 11.05.2016 ora 12:00
Lista loturilor care se liciteaza, pretul de pornire la licitatie si pasul de licitatie pentru fiecare lot sunt afisate la sediul organizatorului si pe site-ul www.rplpmaierus.ro

Volumul total de masă lemnoasă fasonată oferit la licitaţie 87.14  m3,

din care pe sortimente:

— lemn pentru cherestea: 87.14 (m3);

şi, respectiv, pe specii şi grupe de specii:

— fag: 87.14 (m3);

Masa lemnoasă fasonata oferită spre vânzare nu provine din fondul forestier proprietate publică certificat.
Masa lemnoasă fasonata rămasă neadjudecată după încheierea licitaţiei nu se poate adjudeca prin negociere, în aceeaşi zi, în condiţiile prevăzute de prezentul regulament şi de alte reglementări în vigoare.
Caietul de sarcini poate fi procurat de la sediul organizatorului licitaţiei începând cu data de: 04.05.2016.
Alte informaţii privind organizarea şi desfăşurarea licitaţiei:Documentele necesare in vederea preselectiei  pot fi depuse la secretariatul institutiei cu adresa de mai sus, transmise pe fax, sau la adresa de e-mail: contact@rplpmaierus.ro;
Pentru informaţii şi date suplimentare vă puteţi adresa organizatorului licitaţiei: (Ing. Radeanu Gheorghe, tel: 0268284906, e-mail:contact@rplpmaierus.ro, fax:0268284906).

LISTA LOTURI 17.05.2016

caiet sarcini 17.05.2016

DOCUMENTE NECESARE LICITATIE