LICITATIE DESCHISA– EXPLOATARE FORESTIERA MASĂ LEMNOASĂ TOATE FAZELE PÂNĂ LA DRUM AUTO, PENTRU UN VOLUM DE 6910 MC

LICITATIE MASA LEMNOASA PE PICIOR 10.08.2017
iulie 28, 2017
LICITATIE MLP 02.10.2017
septembrie 19, 2017

Regia Publica Locala a Padurilor Maierus R.A. organizeaza ,,Licitatie deschisa” prin intermediul platformei S.E.A.P (www.e-licitatie.ro) pentru servicii de Exploatare Forestiera masa lemnoasa toate fazele pana la drum auto pentru un volum de 6910 mc.

Nr. anunt S.E.A.P: 178126/16.08.2017

Termen limita de depunere a ofertelor: 20.09.2017 ora 16.00

Cod C.P.V: 77211100-3 Servicii de exploatare forestiera ( Rev.2 )

Borderou-masa-lemnoasa NR.4-2017