ANUNT-SERVICII DE TRANSPORT MATERIAL LEMNOS

Rezultat preselectie MLP 08.03.2018
martie 9, 2018
LICITATIE SORTIMENTE 03.05.2018
aprilie 20, 2018

 

ANUNȚ

Denumire contract:  Servicii de transport material lemnos;

Cod CPV:  60100000-9 – Servicii de transport rutier;

Valoarea estimată fără T.V.A:  100.000 lei ( fără T.V.A);

Descriere contract: Servicii de transport material lemnos pentru un volum de 2500 mc.

Transportul materialului lemnos se va face din rampa primara pana la Depozitul Comunei Măieruș, respectiv Comuna Cața folosindu-se drumurile existente ( drumuri publice si drumuri forestiere);

Condiții contract:  Prestatorul se obliga să actioneze la solicitarea autoritatii contractante astfel incat sa nu fie blocata activitatea de exploatare si lucrarile din rampa primara;

Condiții de facturare: Plata se va efectua în maxim de 30 de zile de la facturare;

Condiții de participare:  Oferta se va depune până la data de 19.04.2018 ora 12.00 la sediul R.P.L.P MAIERUS R.A.

Criterii de adjudecare:  Prețul cel mai scăzut;

Termen de execuție a lucrărilor: 9 luni de la data semnarii;

Termen limită primire oferte: 19.04.2018 – ora 12:00;

Informații suplimentare:  Ofertantul declarat câștigător trebuie să publice în S.E.A.P prețul. Pentru eventualele solicitări de clarificări, puteți suna la tel: 0731 260675- ing. Drăgoi Radu Constantin.

Anunt site+avizier