Lucrari de reparatie drum auto forestier Garbova (Primaria Comana)

LICITATIE MLP 12.11.2018
octombrie 31, 2018
Sedinte si Rapoarte C.A
noiembrie 2, 2018

 

ANUNȚ

Denumire contract:  Lucrari de reparație drum auto forestier Garbova (Comana)

Cod CPV:  45233142-6- Lucrari de prevenire a inundatiilor;

Valoarea estimată fără T.V.A:  19862,00 lei ( fără T.V.A);

Descriere contract: Intreţinere drum auto forestier, drum ce apartin de U.A.T Comana (D.A.F. Garbova) conform formularului de oferta si a caietului de sarcini.

Condiții contract:  Prestatorul se obliga să actioneze numai la intocmirea unui Ordin de incepere a lucrarilor, documentația se poate descarca si de pe site-ul regiei  www.rplpmaierus.ro, sectiunea – Anunturi;

Condiții de facturare: Plata se va efectua în termen de maxim 30 de zile de la recepția la terminarea lucrărilor;

Condiții de participare:  Oferta se va depune până la data de 07.11.2018 ora 10:00 la sediul R.P.L.P MAIERUS R.A., strada Nicolae Bălcescu, nr. 2, Măieruş, jud. Braşov, birou secretariat, cu mentiunea “A nu se deschide pana la data de 07.11.2018”, ora 10:00.

Criterii de adjudecare:  Prețul cel mai scăzut;

Garanție de bună execuție: Se va reține garanție de bună execuție în cuantum de  5% din valoarea de adjudecare a contractului;

Termen de execuție a lucrărilor: 1 luna de la data semnarii;

Termen limită primire oferte: 07.11.2018 – ora 10:00;

Alte informatii: Documentatia necesara se poate descarca si de pe site-ul regiei www.rplpmaierus.ro sectiunea ,,Anunturi”.

Fiecare pagina va fi numerotata, semnata si stampliata de catre ofertant. Oferta se va depune intr-un singur exemplar (original), pana la data de 07.11.2018, ora 10.00.

Pentru eventualele solicitări de clarificări, puteți suna la tel: 0751 689135 – Ing. Dogaru Gabriel Nicolae.

Anunt site+avizier

Caiet sarcini-reparatii

FISA DE DATE

FORMULAR OFERTA FINANCIARA

FORMULARE