ANUNT LICITATIE – VANZARE AUTOUTILITARA FORD RANGER 18.07.2019

ANUNT ANGAJARE 2 POSTURI – 22.07.2019
iunie 28, 2019
ANUNT LICITATIE (REPETARE) – VANZARE AUTOUTILITARA FORD RANGER 26.07.2019
iulie 18, 2019

ANUNŢ

 

Regia Publică Locală a Pădurilor MĂIERUŞ R.A., organizează licitaţie publică deschisă cu strigare pentru vânzarea următoarelor bunuri mobile: autoutilitara Ford Ranger – 1 bucată.

Bunurile ce fac obiectul licitaţiei se regăsesc la sediul instituţiei fiind disponibile spre vizualizare.

         Licitaţia va avea loc la sediul Regiei Publice Locale a Pădurilor MĂIERUŞ R.A., din localitatea Măieruş, Strada N. Bălcescu, nr. 2, în data de 18.07.2019, ora 11.00, în caz de neadjudecare urmatoarele licitaţii se vor organiza după trecerea a 7 zile calendaristice de la licitaţia initială.

Pretul de pornire reprezintă valoarea de piaţă estimată conform Raportului de evaluare nr. 2657/19.06.2019 ce face parte integrantă din documentaţia pentru elaborarea ofertelor şi este de 22.200 lei (T.V.A. inclus) pentru întreg obiectivul.

Ofertarea în cadrul licitaţiei se va face prin STRIGARE, pasul de licitare este de 1,00% din valoarea totală a obiectivului.

Taxa de participare şi de documentaţie este de 100 lei şi se achită la casieria R.P.L.P. Măieruş R.A.

Garanţia de participare este de 100 lei şi se achită la casieria R.P.L.P. Măieruş R.A.

Inscrierile se pot face până în data de 18.07.2019, ora 09.00 la sediul Regiei Publice Locale a Pădurilor MĂIERUŞ R.A., din localitatea Măieruş, Strada N. Bălcescu, nr. 2, jud. Braşov.

Relaţii privind modalitatea de a intra în posesia documentaţiei de licitaţie se pot obţine la telefon/fax 0268/284906 sau la sediul R.P.L.P. MAIERUS R.A.

 

Anunt Ford – site si avizier