ANUNT – ANGAJARE PADURAR 12.03.2020

Achizitionare – Servicii de transport material lemnos
februarie 17, 2020
LICITATIE SORTIMENTE 02.03.2020
februarie 20, 2020

ANUNT – ANGAJARE PADURAR 12.03.2020

RPLP Maierus R.A. organizeaza concurs, conform prevederilor legale din Metodologia privind incadrarea in munca pentru ocuparea postului vacant de PADURAR , in cadrul RPLP Maierus R.A..
Concursul va avea loc in data de 12.03.2020, ora 10.00 .
Cererile si dosarul de participare se depun la compartimentul resurse umane din cadrul RPLP Maierus R.A. pana la data de 03.03.2020.

Conditii de participare:
Sudii de specialitate
Grad profesional : padurar debutant

Criterii de selectie consta : in examen scris si interviu

Acte necesare pentru inscriere:
1. cerere de inscriere la concurs
2. diploma studii original si copie
3. adeverinta medicala de la medical de familie
4. copie act identitate
5. recomandare de la ultimul loc de munca din care sa rezulte profilul profesional si moral
6. curriculum vitae
7. copie carnet de munca
8. certificat de cazier judiciar
9. dosar plic

ANUNT ANGAJARE PADURAR