Achizitionare – Servicii de transport material lemnos

LICITATIE SORTIMENTE 31.01.2020
ianuarie 21, 2020
ANUNT – ANGAJARE PADURAR 12.03.2020
februarie 19, 2020

ANUNȚ
Achizitionare – Servicii de transport material lemnos

Denumire contract: Servicii de transport material lemnos;
Cod CPV: 60100000-9 – Servicii de transport rutier;
Valoarea estimată fără T.V.A: 12.500 lei ( fără T.V.A);
Descriere contract: Servicii de transport material lemnos pentru un volum de 500 mst.
Prestatorul are obligatia de a executa transportul lemnului fasonat (foioase si rasinoase), din locurile stabilite de achizitor, catre depozitul de material lemnos din Comuna Maierus. Distanta medie de transport este de circa 10-20 km (dus-intors) pentru o cursa.
Condiții contract: In functie de necesitati, transportul se va efectua in funcite de nivelul desfacerii lemnului de foc/lemnului de lucru din depozit, la solicitarea achizitorului. Locul de incarcare va fi stabilit de comun acord ( achizitor-prestator) in functie de existenta lemnului de foc fasonat in metri steri la drum auto forestier (DAF). Toate punctele de incarcare vor fi situate pe raza fondului forestier administrat de R.P.L.P. MAIERUS R.A. aferent Comunei Maierus. Locul de descarcare al lemnului de foc este depozitul de material lemnos de pe raza Comunei Maierus. Transportul se va efectua in functie de nivelul desfacerii lemnului de foc din depozit, la solicitarea achizitorului.
Serviciile de transport lemn de foc metri steri includ urmatoarele elemente care cad in sarcina prestatorului:
– Deplasarea autovehiculului gol la locul de incarcare;
– Incarcarea lemnului de foc (metri steri) in mijlocul de transport;
– Asezarea manuala a lemnului de foc in figuri pe platforma mijlocului de transport;
– Deplasarea autovehiculului incarcat, la locul de descarcare;
– Descarcarea lemnului de foc metri steri de pe platforma mijlocului de transport, pe platforma depozitului;
– Asezarea manuala a lemnului de foc in figuri, pe platforma depozitului;
Condiții de facturare: Plata se va efectua în maxim de 30 de zile de la facturare;
Condiții de participare: Oferta se va depune până la data de 21.02.2020 ora 10:00 la sediul R.P.L.P MAIERUS R.A. impreuna cu documentatia solcitata in caietul de sarcini pus la dispozitie la sediul regiei.
Criterii de adjudecare: Prețul cel mai scăzut;
Termen de execuție a lucrărilor: Termenul de prestare a serviciilor si totodata de valabilitate a contractului este de 12 luni, incepand cu data semnarii acestuia.;
Termen limită primire oferte: 21.02.2020 ora 10:00;
Informații suplimentare: Ofertantul declarat câștigător trebuie să publice în catalogul S.I.C.A.P prețul. Pentru eventualele solicitări de clarificări, puteți suna la tel: 0268 284906.
In cazul in care pe parcursul derularii contractului se produc modificari legislative privind transportul materialului lemnos, prestatorul isi va lua angajamentul ca va face toate demersurile pentru a corespunde prevederilor legale in cel mai scurt timp.

Model contract

Anunt site+avizier

Caiet de sarcini Servicii de transport material lemnos

Formulare