ANUNȚ – ACHIZITIONARE SERVICII DE DESZAPEZIRE – 15.12.2020

LICITATIE SORTIMENTE 17.12.2020
decembrie 8, 2020
LICITATIE MLP 21.12.2020
decembrie 9, 2020

Denumire contract:  Servicii de deszapezire drumuri auto forestiere;

Cod CPV:  90620000-9 – Servicii de deszapezire;

Valoarea estimată fără T.V.A:  58835,00 lei ( fără T.V.A);

Descriere contract: Servicii de deszapezire a drumurilor auto forestiere.

Drumurile auto forestiere administrate de R.P.L.P. MAIERUS R.A., aferente comunelor Comana, Cata si Dumbravita, sunt afectate in perioada de iarna de fenomene meteorologice (ninsori, gheata, polei, etc.) ce pot determina inrautatirea viabilitatii acestora, difucultati in desfasurarea traficului, procesului de exploatare, transport si accesul privind paza fondului forestier.

            In vederea asigurarii circulatiei rutiere pe aceste drumuri in conditii de siguranta in timpul iernii, sunt necesare a fi prestate o serie de servicii care sa conduca la prevenirea si combaterea lunecusului si a inzapezirii acestora.

            Reteaua de drumuri forestiere de pe raza R.P.L.P. MAIERUS R.A. cat si numarul de interventii pentru care se vor presta serviciile de deszapezire, serviciile de intretinere curenta pe timp de iarna este:

Nr. crt.Denumire D.A.FProprietarLungime (km)Nr. Interventii prevazute in devizValoare maxima deviz (Lei fara TVA)
1.GARBOVACom. Comana3,124463,00
2.FILDCom. Cata2,123235,00
3.TULBUREACom. Dumbravita2,223336,00
4.TRESTIOARACom. Dumbravita2,223336,00
5.CUMATRACom. Dumbravita3,725290,00
6.HAMARADIACom. Dumbravita10,7212525,00
7.POPILNICA MARECom. Dumbravita7,128581,00
8.CURTU MARECom. Dumbravita2,123235,00
9.VL.CASELORCom. Dumbravita6,127467,00
10.CHICIURACom. Dumbravita6,027367,00
TOTAL45,3 KM 58.835,00 lei fara TVA

  Fiecarui drum ii corespund 2 interventii, operatorul economic va actiona de fiecare data doar la primirea ordinului de incepere emis de R.P.L.P. MAIERUS R.A prin compartimentul responsabil cu intretinerea drumurilor auto forestiere;

Condiții de participare:

Operatorii economici care doresc sa participe la procedura pentru atribuirea contractului de servicii de trasnport material lemnos trebuie sa detina cont pe SICAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub) pentru a putea face achizitia serviciilor prin intermediul catalogului (in cazul in care oferta acestuia va fi declarata castigatoare) si sa prezinte pe langa oferta financiara, in mod obligatoriu (toata documentatia va fi pusa la dispozitie la sediul RPLP MAIERUS RA):

a) Formular informatii generale;

b) Declaraţie privind neîncadrarea în art. 164 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;

c) Declaraţie privind neîncadrarea în art. 165 și 167 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice;

d) Declaraţie privind evitarea conflictului de interese potrivit art. 59 și 60 din Legea 98/2016;

e) Declaratie privind utilajele, instalaţiile şi echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului

f) Declaraţie privind sănătatea şi protecţia muncii

g) Declaraţia de accept a contractului de servicii cu / fără obiecţiuni

h) Declaratie cuprinzand – informatiile considerate confidentiale

i) Certificatul unic de inregistrare al operatorului economic;

Operatorul economic va introduce valoarea pe care doreste sa o oferteze pe articol de deviz cat si procentul de cheltuieli indirecte si profit cu respectarea pragurilor maxime indicate in formularul de oferta pus la dispozitie de R.P.L.P. MAIERUS R.A.

            Operatorul economic ce depune oferta nu poate depasi valoarea estimata a devizelor conform anuntului si caietului de sarcini, respectiv valoarea de 58.835,00 lei fara T.V.A

Operatorul economic ce depune oferta va respecta in totalitate formularul de oferta financiara pus la dispozitie de R.P.L.P. MAIERUS R.A. pentru ca autoritatea contractanta  sa nu intampine obstacole  nejustificate  de  natura  sa  restranga  concurenta  intre  operatorii  economici.

Criterii de adjudecare:  Prețul cel mai scăzut; 

Termen de execuție a lucrărilor: Perioada de desfasurare a prestarii serviciilor va fi de la 21.12.2020 pana la 15.04.2021 si 01.11.2021 pana la 31.12.2021 dar in functie de conditiile meteo-rutiere aceasta perioada poate fi modificata prin notificare scrisa a achizitorului (beneficiarului).

Termen limită primire oferte: Oferta se va depune până la data de 15.12.2020 ora 12:00 la sediul R.P.L.P MAIERUS R.A. impreuna cu documentatia solcitata in caietul de sarcini pus la dispozitie la sediul regiei si pe site-ul www.rplpmaierus.ro.

Informații suplimentare:  Ofertantul declarat câștigător trebuie să publice în catalogul S.I.C.A.P prețul in termen de 24 ore. Pentru eventualele solicitări de clarificări, puteți suna la tel: 0268 284906.