ANUNT LICITATIE SORTIMENTE (M.L.F) – 31.05.2023

ANUNT -PRIVIND ORGANIZAREA LICITATIEI PENTRU VANZARE DE LEMN FASONAT – 18.05.2023 –
mai 8, 2023
ANUNT LICITATIE SORTIMENTE (M.L.F) – 19.06.2023
iunie 7, 2023
ANUNT
– PRIVIND ORGANIZAREA LICITATIEI PENTRU VANZARE DE LEMN FASONAT –
– 31.05.2023 –
 Organizatorul licitatiei: Regia Publica Locala a Padurilor Maierus R.A., Loc. Maierus , str. Nicolae Balcescu, nr.3, jud. Brasov, tel/fax: 0268284906, e-mail: contact@rplpmaierus.ro;
Data si ora licitatiei: 31.05.2023, ora 12:00;
Locul desfasurarii licitatiei: Sediul R.P.L.P. MAIERUS R.A., din Loc. Maierus, str. Nicolae Balcescu, nr.3, jud. Brasov;
Tipul licitatiei: Licitatie publica cu strigare – Licitatia se va desfasura conform prevederilor Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publica aprobat prin H.G. nr.715/2017;
Data si ora organizarii preselectiei: 26.05.2023, ora 14:00;
Data si ora limita pana la care poate fi depusa documentatia de preselectie si inscriere la licitatie: 26.05.2023 ora 12:00;
Lista loturilor care se liciteaza, pretul de pornire la licitatie si pasul de licitatie pentru fiecare lot sunt afisate la sediul organizatorului, pe site-ul www.rplpmaierus.ro, www.produselepadurii.ro si www.ocoalesilvice.ro;
Volumul total de masă lemnoasă fasonată oferit la licitaţie: 673,54 m3,
din care pe sortimente:
—  lemn pentru cherestea: 671,14 (m3);
—  lemn bile-manele (rasinoase):  –  (m3);
—  lemn foc: –  (m3);
—  cherestea: 2,40 (m3);
şi, respectiv, pe specii şi grupe de specii:
—  fag: 255,54 (m3);
—  qvercinee: 415,60 (m3);
—  rasinoase: 2,40 (m3);
  • – diverse tari: – (m3);
  • – diverse moi: – (m3);
       Masa lemnoasă fasonata oferită spre vânzare provine din fondul forestier proprietate publică certificat F.S.C.  R
Masa lemnoasă fasonata rămasă neadjudecată după încheierea licitaţiei se supune negocierii in data de 31.05.2023 imediat dupa incheierea licitatiei, conform art.42 alin.(4) si (5) din HG. Nr.715/2017, si în condiţiile prevăzute de prezentul regulament şi de alte reglementări în vigoare.
Caietul de sarcini poate fi procurat de la sediul organizatorului licitaţiei începând cu data de 19.05.2023.
Documentele ce se vor depune in vederea preselecliei vor fi in conformitate cu prevederile H.G.715/2017 pentrua probarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publica.
Neincheierea contractului de vanzare-cumparare a masei lemnoase adjudecate, in termen de 10 zile lucratoare, stabilit prin caietul de sarcini, din culpa exclusiva a operatorului economic/grupului de operatori economici adjudecatar, atrage anularea adjudecarii  pentru masa lemnoasa respective si pierderea garantiei de contractare aferente.
Garantia de contractare nu se restituie operatorului economic, in urmatoarele situatii:
Ø  nu a fost incheiat contractul de vanzare-cumparare a masei lemnoase, in conditiile legii, din culpa operatorului economic;
Ø  isi retrage oferta in perioada de valabilitate a acesteia;
Ø a fost incheiat in termen contractual de vanzare-cumparare a masei, lemnoase, iar valoarea garantiei, cu acordul partilor, se foloseste pentru constituirea cautiunii prevazute de art.66 alin.(1) din Legea nr.46/2008 – Codul Silvic, republicata cu modificarile ulterioare, pentru constituirea garantiei de buna executie si/sau pentru plata contravalorii masei lemnoase contractate;
Alte informaţii privind organizarea şi desfăşurarea licitaţiei: Documentele necesare in vederea preselectiei  pot fi depuse la secretariatul institutiei cu adresa de mai sus, transmise pe fax, sau la adresa de e-mail: contact@rplpmaierus.ro;
Pentru informaţii şi date suplimentare vă puteţi adresa organizatorului licitaţiei: ing. Dragoi Radu Constantin, ing. Dogaru Gabriel Nicolae, tel: 0268284906, e-mail: contact@rplpmaierus.ro.

LISTA LICITATIE MLF LA DAF – 31.05.2023

CAIET DE SARCINI MLF LA DAF – 31.05.2023

ANUNT LICITATIE MLF LA DAF – 31.05.2023

Formulare-inscriere-2023

P.V. PRESELECTIE AG. EC. 26.05.2023