LICITATIE MLP 30.12.2015

LICITATIE SORTIMENTE 30.12.2015
decembrie 16, 2015
ANUNT
ianuarie 15, 2016

 

ANUNT

 

privind organizarea licitaţiei principale de masă lemnoasă pe picior

productiea anului 2016

 

Organizatorul licitatiei: Regiea Publica Locala a Padurilor Maierus R.A. , loc. Maierus , str. Nicolae Balcescu nr.2, jud. Brasov, tel/fax: 0268284906, e-mail: contact@rplpmaierus.ro
Data si ora licitatiei: 30.12.2015, ora 11:00
Locul desfasurarii licitatiei: sediul RPLP MAIERUS R.A., din Maierus , str. Nicolae Balcescu nr.2, jud. Brasov.
Tipul licitatiei: Licitatie publica cu strigare
Licitatia se va desfasura conform prevederilor Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publica aprobat prin H.G. nr.924/2015
Data si ora organizarii preselectiei: 23.12.2015, ora 12:00
Data si ora limita pana la care poate fi depusa documentatia de preselectie si inscriere la licitatie: 23.12.2015 ora 11:00
Lista partizilor care se liciteaza, pretul de pornire la licitatie si pasul de licitatie pentru fiecare partida sunt afisate la sediul organizatorului si pe site-ul www.rplpmaierus.ro
Volumul total de masă lemnoasă pe picior oferit la licitaţie 16531 m3,
din care pe natură de produse:

— produse principale: 1844 (m3);

— produse accidentale: 14687(m3);

din care:

— produse accidentale I: 13.105(m3);

— produse accidentale II: 1582 (m3);

şi, respectiv, pe specii şi grupe de specii:

— răşinoase: 1297 (m3);

— fag: 13464 (m3);

— stejari: 188 (m3);

— diverse tari: 1386 (m3);

— diverse moi: 196 (m3).

Masa lemnoasă pe picior oferită spre vânzare nu provine din fondul forestier proprietate publică certificat.
Masa lemnoasă pe picior rămasă neadjudecată după încheierea licitaţiei nu se poate adjudeca prin negociere, în aceeaşi zi, în condiţiile prevăzute de prezentul regulament şi de alte reglementări în vigoare.
Caietul de sarcini poate fi procurat de la sediul organizatorului licitaţiei începând cu data de: 16.12.2015.
Alte informaţii privind organizarea şi desfăşurarea licitaţiei:Documentele necesare in vederea preselectiei pot fi depuse la secretariatul institutiei cu adresa de mai sus, transmise pe fax, sau la adresa de e-mail: contact@rplpmaierus.ro;
Pentru informaţii şi date suplimentare vă puteţi adresa organizatorului licitaţiei: (Ing. Radeanu Gheorghe, tel: 0268284906, e-mail:contact@rplpmaierus.ro, fax:0268284906).

 

LISTA PARTIZI MLP 30.12.2015