ANUNT

LICITATIE MLP 30.12.2015
decembrie 16, 2015
LICITATIE SORTIMENTE 04.02.2016
ianuarie 21, 2016

Regia Publica Locala a Padurilor Maierus R.A. organizeaza in fiecare zi de joi, ora 12:00, licitatie (cu oferta scrisa in plic sigilat), de prestari servicii silvice – exploatari forestiere, din productia anului 2015 . in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 Anexa 2B privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii.

Licitatiile se v-or desfasura la sediul Regiei Publice Locale a Padurilor Maierus R.A. ,din Maierus , str. Nicolae Balcescu nr.2.

Pentru licitatiile de prestari servicii silvice – exploatari forestiere, depunerea ofertelor se v-a face la sediul Regiei Publice Locale a Padurilor Maierus R.A. , in fiecare zi de luni.

         Lista de partizi v-a fi afisata pe site-ul regiei la adresa www.rplpmaierus.ro si la sediul RPLP MAIERUS R.A. cu zece zile calendaristice inaintea licitatiei .

         Informaţii suplimentare se pot obtine la telefon 0268284906 .