LICITATIE SORTIMENTE 04.02.2016

ANUNT
ianuarie 15, 2016
Invitatie de participare la cererea de oferta achizitie servicii silvice Anexa 2B
februarie 23, 2016
Organizatorul licitatiei: Regiea Publica Locala a Padurilor Maierus R.A. , loc. Maierus , str. Nicolae Balcescu nr.2, jud. Brasov, tel/fax: 0268284906, e-mail: contact@rplpmaierus.ro
Data si ora licitatiei: 04.02.2016, ora 12:00
Locul desfasurarii licitatiei: sediul RPLP MAIERUS R.A., din Maierus , str. Nicolae Balcescu nr.2, jud. Brasov.
Tipul licitatiei: Licitatie publica cu strigare
Licitatia se va desfasura conform prevederilor Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publica aprobat prin H.G. nr.924/2015
Data si ora organizarii preselectiei: 29.01.2016, ora 13:00
Data si ora limita pana la care poate fi depusa documentatia de preselectie si inscriere la licitatie: 29.01.2016 ora 12:00
Lista loturilor care se liciteaza, pretul de pornire la licitatie si pasul de licitatie pentru fiecare lot sunt afisate la sediul organizatorului si pe site-ul www.rplpmaierus.ro

Volumul total de masă lemnoasă fasonată oferit la licitaţie 38.04 m3,

din care pe sortimente:

— lemn pentru cherestea: 1.71 (m3);

— lemn de foc: 34.9 (m3);

— cherestea: 1.43 (m3)

şi, respectiv, pe specii şi grupe de specii:

— răşinoase: 1.43 (m3);

— fag: 36.61 (m3);

Masa lemnoasă fasonata oferită spre vânzare nu provine din fondul forestier proprietate publică certificat.
Masa lemnoasă fasonata rămasă neadjudecată după încheierea licitaţiei nu se poate adjudeca prin negociere, în aceeaşi zi, în condiţiile prevăzute de prezentul regulament şi de alte reglementări în vigoare.
Caietul de sarcini poate fi procurat de la sediul organizatorului licitaţiei începând cu data de: 20.01.2016.
Alte informaţii privind organizarea şi desfăşurarea licitaţiei:Documentele necesare in vederea preselectiei pot fi depuse la secretariatul institutiei cu adresa de mai sus, transmise pe fax, sau la adresa de e-mail: contact@rplpmaierus.ro;
Pentru informaţii şi date suplimentare vă puteţi adresa organizatorului licitaţiei: (Ing. Radeanu Gheorghe, tel: 0268284906, e-mail:contact@rplpmaierus.ro, fax:0268284906).

LISTA LOTURI 04.02.2016