Anunt – Servicii de deszăpezire drumuri auto forestiere

Licitatie intermediara pentru vanzare masa lemnoasa pe picior 29.11.2016
noiembrie 25, 2016
ANUNT SELECTIE MEMBRII C.A.
februarie 2, 2017

ANUNȚ

Denumire contract:  Servicii de deszăpezire drumuri auto forestiere  

Cod CPV:  90620000-9-Servicii de deszăpezire (Rev.2)

Valoarea estimată fără T.V.A:  40 500 lei  

Descriere contract:  Servicii de deszăpezire drumuri auto forestiere din cadrul R.P.L.P MĂIERUȘ R.A.

Deszăpezire Mecanică: 1. D.A.F. Comăna – 4,9 km (4900 m lungime x 3 m lățime x 2 intervenții);

  1. D.A.F. Tulburea –2,2 km (2200 m lungime x 3 m lățime x 2 intervenții );
  2. D.A.F. Trestioara – 2,2 km (2200 m lungime x 3 m lățime x 2 intervenții );
  3. D.A.F. Cumătra – 3,7 km (3700 m lungime x 3 m lățime x 2 intervenții );
  4. D.A.F. Popilnica – 7,1 km (7100 m lungime x 3 m lățime x 2 intervenții );
  5. D.A.F. Hamaradia – 10,7 km (10700 m lungime x 3 m lățime x 2 intervenții ); 7. D.A.F. Pr. Cheii – 1,2 km (1200 m lungime x 3 m lățime x 2 intervenții );
  6. D.A.F. Curtu Mare – 2,1 km (2100 m lungime x 3 m lățime x 2 intervenții );
  7. D.A.F. Vl. Caselor – 6,1 km (6100 m lungime x 3 m lățime x 2 intervenții );
  8. D.A.F. Chiciura – 6,0 km (6000 m lungime x 3 m lățime x 2 intervenții ).

Lungime totală D.A.F: 46,2 km              

Condiții contract:  Prestatorul se obliga să îndepărteze zăpada și gheața de pe platforma drumurilor forestiere, sa împrăștie material antiderapant unde este cazul. Prestatorul va acționa în baza unei comenzii emise de către autoritatea contractantă.

Plata se va efectua în termen de 30 de zile de la recepție.  

Condiții de participare:  Oferta se va depune până la data limită menționată mai sus, la adresa de email: achizitii_rplpmaierusra@yahoo.com

Criterii de adjudecare:  Prețul cel mai scăzut  

Termen limită primire oferte:    09.12.2016

Informații suplimentare:  Ofertantul trebuie să publice în S.E.A.P prețul. Pentru eventualele solicitări de clarificări, puteți suna la tel: 0268 284906 – ing. Drăgoi Radu Constantin.

DOCUMET PDF

Întocmit
Ing. DRĂGOI Radu Constantin