ANUNT – LUCRARI DE INTRETINERE DRUMURI AUTO FORESTIERE

LICITATIE SORTIMENTE 20.10.2017
octombrie 9, 2017
Anunt angajare Inginer Silvic – 14.11.2017
octombrie 24, 2017

ANUNȚ

Denumire contract:  Intreţinere drumuri auto forestiere;

Cod CPV:  45233141-9- Lucrări de intretinere a drumurilor (Rev.2);

Valoarea estimată fără T.V.A:  48604,00 lei ( fără T.V.A);

Descriere contract: Intreţinere drumuri auto forestiere, drumuri ce apartin de U.A.T Dumbravita (D.A.F. Trestioara, Cumatra, Curtu Mare) conform ducumentatiei.

Condiții contract:  Prestatorul se obliga să actioneze numai la intocmirea unui Ordin de incepere a lucrarilor, documentația se poate descarca de pe site-ul regiei  www.rplpmaierus.ro, sectiunea Anunturi;

Condiții de facturare: Plata se va efectua în termen de 30 de zile de la recepția la terminarea lucrărilor;

Condiții de participare:  Oferta se va depune până la data de 20.10.2017 ora 10.00 la sediul R.P.L.P MAIERUS R.A.

Criterii de adjudecare:  Prețul cel mai scăzut;

Garanție de bună execuție: Se va reține garanție de bună execuție în cuantum de  5% din valoarea de adjudecare a contractului;

Termen de execuție a lucrărilor: 6 luni de la data semnarii;

Termen limită primire oferte: 20.10.2017 – ora 10:00;

Informații suplimentare:  Ofertantul declarat câștigător trebuie să publice în S.E.A.P prețul. Pentru eventualele solicitări de clarificări, puteți suna la tel: 0754 296759 – ing. Drăgoi Radu Constantin.

  1. ANUNT

2. Caiet sarcini-intretinere

3. Contract Sablon

4. FIisa de date

5. Formulare

6. OFERTA FINANCIARA – OFERTA