LICITATIE MLP 13.03.2018

LICITATIE SORTIMENTE 22.12.2017
decembrie 13, 2017
ANUNT ACHIZITIE UTILAJE SI ECHIPAMENTE
martie 8, 2018
ANUNT

Organizatorul licitatiei: Regiea Publica Locala a Padurilor Maierus R.A. , loc. Maierus , str. Nicolae Balcescu nr.2, jud. Brasov, tel/fax: 0268284906, e-mail: contact@rplpmaierus.ro

Data si ora licitatiei: 13.03.2018, ora 12:00

Locul desfasurarii licitatiei: sediul  RPLP MAIERUS R.A., din Maierus , str. Nicolae Balcescu nr.2, jud. Brasov.

Tipul licitatiei: Licitatie publica cu strigare

Licitatia se va desfasura conform prevederilor Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publica aprobat prin H.G. nr.715/2017

Data si ora organizarii preselectiei: 08.03.2018, ora 16:00

Data si ora limita pana la care poate fi depusa documentatia de preselectie si inscriere la licitatie: 08.03.2018 ora 14:00

Lista partizilor care se liciteaza, pretul de pornire la licitatie si pasul de licitatie pentru fiecare partida sunt afisate la sediul organizatorului pe site-ul www.produselepadurii.ro si pe site-ul www.rplpmaierus.ro.

Volumul total de masă lemnoasă pe picior oferit la licitaţie 6031 mc, din care pe natură de produse:

— produse principale : 5542 (m3);

— produse secundare rarituri : 489 (m3);

şi, respectiv, pe specii şi grupe de specii:

— fag: 4185 (m3);

— stejari: 793 (m3);

— diverse tari: 791 (m3);

— diverse moi: 262 (m3).

Masa lemnoasă pe picior oferită spre vânzare nu provine din fondul forestier proprietate publică certificat.

Pentru partizile neadjudecate in data de 13.03.2018, licitatia se va repeta in data de 23.03.2018, ora 12:00 in aceleasi conditii.

Masa lemnoasă pe picior rămasă neadjudecată după încheierea celor daua licitaţii  se poate adjudeca prin negociere, în data de 23.03.2018, imediat dupa incheierea licitatiei, în condiţiile prevăzute de Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publica, aprobat prin Hotararea Guvernului nr.617/2016.

Caietul de sarcini poate fi procurat de la sediul organizatorului licitaţiei începând cu data de: 02.03.2018.

Documentele ce se vor depune in vederea preselecliei vor fi in conformitate cu prevederile H.G.617/2016 pentrua probarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publica

Neincheierea contractului de vanzare-cumparare a masei lemnoase adjudecate, in termen de 10 zile lucratoare, stabilit prin caietul de sarcini, din culpa exclusiva a operatorului economic/grupului de operatori economici adjudecatar, atrage anularea adjudecarii

pentru masa lemnoasa respective si pierderea garantiei de contractare aferente.

Garantia de contractare nu se restituie operatorului economic, in urmatoarele situatii:

Ø  nu a fost incheiat contractul de vanzare-cumparare a masei lemnoase, in conditiile legii, din culpa operatorului economic;

Ø  nu a constituit garantia de buna executie, la data incheierii contactului;

Ø  isi retrage oferta in perioada de valabilitate a acesteia;

Ø  a fost incheiat in termen contractual de vanzare-cumparare a masei, lemnoase, iar valoarea garantiei,cu acordul partilor, se foloseste pentru constituirea cautiunii prevazute de art.66 alin.(1) din Legea nr.46/2008- Codul Silvic, republicata cu modificarile ulterioare, pentru constituirea garantiei de buna executie si/sau pentru plata contravalorii masei lemnoase contractate;

Alte informaţii privind organizarea şi desfăşurarea licitaţiei:Documentele necesare in vederea preselectiei  pot fi depuse la secretariatul institutiei cu adresa de mai sus, prin posta/curier, pe hartie.

Pentru informaţii şi date suplimentare vă puteţi adresa organizatorului licitaţiei: (Ing. Radeanu Gheorghe, tel: 0268284906, e-mail:contact@rplpmaierus.ro, fax:0268284906).

DOCUMENTE NECESARE LICITATIE

caiet sarcini 13.03.2018

LISTA PARTIZI MLP 13.03.2018