ANUNT LICITATIE (REPETARE) – VANZARE AUTOUTILITARA FORD RANGER 01.10.2019

Negociere fara publicare prealabila a unui anunt de participare in data de 13.09.2019 pentru servicii de Exploatare Forestiera masa lemnoasa toate fazele pana la drum auto pentru un volum de 1067mc
septembrie 4, 2019
LICITATIE SORTIMENTE 15.10.2019
octombrie 4, 2019

 

ANUNŢ

 

Regia Publică Locală a Pădurilor MĂIERUŞ R.A., organizează licitaţie publică deschisă cu strigare pentru vânzarea următoarelor bunuri mobile: autoutilitara Ford Ranger – 1 bucată.

Bunurile ce fac obiectul licitaţiei se regăsesc la sediul instituţiei fiind disponibile spre vizualizare.

            Primul termen de vanzare prin licitaţie cu strigare s-a defasurat la sediul Regiei Publice Locale a Pădurilor Măieruş R.A., din localitatea Măieruş, Strada N. Bălcescu, nr. 2, în data de 18.07.2019, ora 11.00, pana la termenul limita de inscriere nu s-a prezentat niciun ofertant.

Al doilea termen de vanzare prin licitatie cu strigare s-a desfasurat la sediul Regiei Publice Locale a Pădurilor Măieruş R.A., din localitatea Măieruş, Strada N. Bălcescu, nr. 2, în data de 26.07.2019, ora 11.00, pana la termenul limita de inscriere nu s-a prezentat niciun ofertant.

Al treilea termen de vanzare prin licitatie cu strigare s-a desfasurat la sediul Regiei Publice Locale a Pădurilor Măieruş R.A., din localitatea Măieruş, Strada N. Bălcescu, nr. 2, în data de 27.08.2019, ora 11.00, pana la termenul limita de inscriere nu s-a prezentat niciun ofertant.

In urma neprezanetarii ofertantilor in data de 18.07.2019 respectiv 26.07.2019 si 27.08.2019 se va trece la repetarea licitatie in data de 01.10.2019 ora 12:00.

Pretul de pornire reprezintă valoarea de piaţă estimată conform Raportului de evaluare nr. 2657/19.06.2019 ce face parte integrantă din documentaţia pentru elaborarea ofertelor şi este de 22.200 lei (T.V.A. inclus) pentru întreg obiectivul, urmand a se diminua cu 40% conform art. 5.6, alin.2 din Hotararea nr. 841/23.10.1995 rezultand un pret de pornire de 13.320 lei (T.V.A. inclus) .

Ofertarea în cadrul licitaţiei se va face prin STRIGARE, pasul de licitare este de 1,00% din valoarea totală a obiectivului.

Taxa de participare şi de documentaţie este de 100 lei şi se achită la casieria R.P.L.P. Măieruş R.A.

Garanţia de participare este de 100 lei şi se achită la casieria R.P.L.P. Măieruş R.A.

Pentru participarea la licitatie, ofertantii vor depune la secretariatul R.P.L.P. Măieruş R.A., pana in data de 01.10.2019 la orele 10:00, documentele prevazute de legislatia in vigoare si valabile la data licitatiei, respectiv:

  • dovada achitării taxei de participare şi a documentaţiei, în valoare de 100 lei pe bază de chitanţă la casieria P.L.P. Măieruş R.A. sau in cont IBAN: RO94BRDE080SV33889860800.
  • dovada achitării garanţiei de participare în valoare de 100 lei pe bază de chitanţă la casieria P.L.P. Măieruş R.A. sau in cont IBAN: RO94BRDE080SV33889860800.
  • copie C.I. în cazul persoanelor fizice sau copie C.U.I. în cazul persoanelor juridice.
  • certificat fiscal privind plata impozitelor şi taxelor locale (atat persoane fizice cat si pentru persoane juridice).
  • declaraţie pe propria răspundere a potenţialului cumpărător din care rezultă ca a vizionat produsele pentru care doreşte să liciteze şi că este de acord să participe la licitaţie.
  • împuternicire acordată persoanei care reprezintă cumpărătorul pentru persoane juridice.

Relaţii privind modalitatea de a intra în posesia documentaţiei de licitaţie se pot obţine la telefon/fax: 0268/284906 sau la sediul R.P.L.P. MAIERUS R.A.

 

Detalii autoutilitara Ford Ranger
1. Seria de sasiu WF0LMFE108W782231
2. Anul de fabricatie 2008
3. Capacitate cilindrica 2500 cm3
4. Combustibil Motorina
5. Culoare Gri
6. Kilometrii parcursi 427277 km

Anunt Ford – site si avizier nr.5